Bestyrelsesmøde 9. november 2023


Til stede var Lars Bjørn, Solvejg,Jacob,Susanne,Birgitte og Harald


Birgitte Rolskov orienterede om kortblandemaskinen. Vi er ikke i mål med indsamlingen, men vi arbejder fortsat på det. Evt anden mulighed for finansiering tages op på næste bestyrelsesmøde.


Juleafslutning afholdes allerede torsdag den 7 december kl 18 p.g.a. lokaleproblemer.

Vi stræber efter flæskesteg og risalamande, men dette skal aftales med køkkenet. 

Derefter bliver der præmieuddeling og diverse underholdende indslag, hvor man kan vinde noget.

Efterfølgende er der bridge

Tilmelding udbedes


Bridge torsdag den 14. december afhænger af tilmeldingSæsonafslutning blev besluttet til torsdag den 25. april 2024


Næste bestyrelsesmøde bliver afholdt torsdag den 25. januar 2024 kl 12 hos HS

Bestyrelsesmøde 9. august 2023


Til stede var:  Jacob – Lars – Solveig –Birgitte – HaraldDagsorden:


Planlægning af generalforsamlingen


  • torsdag den 7. september kl.18.00 i Medborgerhuset

  • der annonceres i Samsø Posten ogi facebook-grupperne Samsø Netavis og Samsø Ny Netavis

  • beretningens indhold blev drøftet

  • der foreslås uændret kontingent– 150 kr.

  • bestyrelsesmedlemmerne Harald Sørensen og Lars Bjørn-Henriksen er på valg

  • suppleant Solveig Waldstrøm er på valg

  • revisorerne Annette Kokkondorf og Knud Møller er på valg


Dette referat er skrevet afHarald Sørensen


Bestyrelsesmøde 28. marts 2023


Mødt: Birgitte Rolskov, Harald Sørensen, Jacob Lenz, Lars Bjørn Henriksen og Solvejg Waldstrøm


1: Birgitte fremlagde kortfordelingssytem  "Dealer 4 " til ca kr. 50.000.  Bestyrelsen vedtog at hun skulle søge midler til systemet.


2: Der blev drøftet muligheder for sommerbridge i samarbejde med onsdagsklubben.


3: Der blev drøftet om klubben i fremtiden skulle tegnes af kun formand og kasserer. Dette kræver vedtagelse på nærmeste generalforsamling. Det bkev vedtaget at bringe dette punkt på næste generalforsamling.


4: vedtagelse af afslutningsmenu : Solvejg havde  indhentet tilbudpris kr 150 : drikkevarer for egen regning.


bestyrelsesmøde 8.nov 2022

Bestyrelsesmøde hos Jacob Lenz

Til stede var Lars Bjørn Henriksen , Solvejg Waldstrøm , Birgitte Rolskov , Jacob Lenz og Harald Sørensen.


1: Planlægning af Mortens aften

a: præmier for kr 400

b: knas for 250 kr


2: Vedtagelse af forårssæson : 5 jan til 20 april


3: Hjemmeside fortsætter som hidtil med samme udgifter.


4. Debat om fremtidigt system til regnskabsudregning.

Bestyrelsesmøde 8. september


Bestyrelsen konstituerede sig selv efter generalforsamlingen :


Formand : Lars Bjørn Henriksen

Kasserer: Birgitte Rolskov

Sekrtær : Harald Sørensen

Medlem Solvejg Waldstrøm

Medlem : Jacob Lenz