Såden spiller du farven når du spiller om Imp

I holdkamp eller når du spiller om Imp i parturnering, gælder det om at vinde sin kontrakt.

I almindelig parturnering betyder det rigtig meget om du får et overstik - hvis alle andre har fået et overstik, og du bare vandt din kontrakt, får du en "bund".

I almindelig parturnering ville du spille en lille til esset og en lille tilbage mod bonden. I 68% af alle spil,hvor modparten har 5 i farven, er de fordelt 2-3 , og hvis damen sidder i øst vinder du alle stik i farven.

Hvis du spillede holdkamp eller bare om Imp - og du kunne vinde din kontrakt selv om du gav et stik væk - ville du sikre dig mod at give 2 stik væk : ( kortene fordelt 4-1 )

Hvis du spiller som ovenfor ville du give 2 stik væk hvis kortene var fordelt som på billedet.

Men hvis du trækker kongen og spiller lille mod bordet - kan du stikke med 9éren hvis vest lægger en lille

-så giver du aldrig mere end eet stik væk

Prøv at byt om på øst og vest kort - Efter at have taget kongen spiller du som ovenfor en lille mod bordet - men når du ser at vest kun havde een i farven, går du op på esset og spiller en lille mod bonden.....du afgiver også nu kun eet stik.