Spærremeldinger

Kan man komme til det - skal man gøre det svært for modparten. Spærremeldinger er en af måderne. Øst skal åbne, men hvad melder han ? Har man mindst 7 kort i en "farve" og mindre end 12 point, skal der spærremeldes ( altså meldes så højt som muligt) Er man den forsigtige type, bruger man 1-2-3 reglen, som siger, hvor mange forventede stik man må lægge til sine egne. Er man i zonen og de andre uden for, må man kun lægge 1 stik til sine egne. I lige zonestilling må man lægge 2 til, og er man uden for zonen og de andre i zonen, kan man lægge 3 til.

Øst har 8 spar, og når han har givet stik til spar Es, har han 7 sikre stik. Alle er uden for zonen, og han må lægge 2 til sine egne 7 = 9. Øst melder altså 3 spar. De mindre forsigtige melder efter 1-2-3-4 reglen, som siger, at man må lægge 3 stik til sine egne, hvis alle er uden for zonen. I international bridge havde øst nok åbnet med 4 spar.

Ved vores bord åbnede jeg med 3 spar. Annette i syd meldte 4 ruder. Bente i øst passede og Helge i nord meldte 4 hjerter, som blev passet rundt.

En anden regel for spærremeldinger er, at man ikke må spærre og bagefter offermelde. Man antager at man med sin spærremelding har fået modparten i en forkert kontrakt, som man så ikke bagefter skal tage dem ud af.

Trods de 5 hjerter i Vest, vinder Nord sine 4 hjerter, når man lader hjerter 8 løbe rundt ( altså kniber vest for hjerter 10) første gang han er på bordet. 4 hjerter var en top på 420 point. Havde jeg åbnet med 4 spar, var jeg nok blevet doblet og afgivet 5 stik. 2 ned doblet uden for zonen koster "kun" 300

jacob