Herunder den samlede stilling efter 10 runder 2023

Den enkelte spillers resultat på en aften omregnes til procent af den mulige score.

Procentsatsen for hele sæsonen beregnes som samlet antal point divideret med mulige point.

Efter 7 runder

procent

1. Jacob & Bente                                                             63,7

2. Helge & Annette                                                        62,5
3. Arne & Alice                                                                 58,7

4 Solvejg & Kaj                                                                 53,2
5. Birgitte & Knud                                                          50,6
6. Lars & Bjarne                                                               48,2

7. Harald & Peter                                                            44,2
8. Carsten & Carl                                                            43,2

9: Frank & Susanne                                                        36,3