Samlet stilling i foråret 2024

Den enkelte spillers resultat på en aften omregnes til procent af den mulige score.

Procentsatsen for hele sæsonen beregnes som samlet antal point divideret med mulige point.

Efter 9 runder

procent

Peter & Anna                                                                  48,0

Kaj & Solvejg                                                                   56,4

Helge & Annette                                                           58,6

Alice & Arne                                                                    54,5

Bjarne & Lars                                                                  46,4

Susanne & Birgitte                                                      48,0                                                   

Knud & Jytte                                                                   55,1

Harald & Holger                                                           44,6

Carl & Carsten                                                               41,0