Herunder er den samlede stilling for mesterskabet foråret 2015

Den enkelte spillers resultat på en aften omregnes til procent af den mulige score.

Procentsatsen for hele sæsonen beregnes som samlet antal point divideret med mulige point.

Fravær ved sygdom eller ferie har ingen indflydelse på resultatet. Spiller et par fra B rækken i a rækken trækker det ikke ned i dette pars resultat.

Spiller i A rækken

1. Helge & Annette
2. Jacob & Bente
3. Aksel & Børge
4. Alice & Arne
5.Solvejg & Kaj
6. Jytte & Holger
7.Carsten & Gunnar
8. Inge & Ulla

Spillere i B rækken

1. Werner & Grete
2. Torben & Knud
3. Karen & Liss
4. Grethe & Jenny
5. Lise & Lone
6. Jytte & Tove
7. Grethe & Niels
8. Carl & Annette
9.Henning & Jytte
10. Henrik & Troels
11.Harald & Lis
12. Birte & Frede
13.Bodil & Hanne

procent

62,4
56,9
54,3
54,0
51,8
47,7
43,0
41,4

Procent

58,6
55,9
55,6
52,8
52,4
51,8
50,1
49,6
47,6
47,2
45,0
42,2
42,1